tel. 62 73 72 528     62 73 53 656
tel. 62 73 72 528     62 73 53 656

Ulga na robotyzację 2021

Od dłuższego czasu borykamy się z trudną sytuacją w kraju. Pewnym panaceum na rozwój przemysłu miała być zapowiadana ulga na robotyzację, wokół której przez ostatnie miesiące narosło więcej mitów i legend niż konkretnych informacji.

Wychodząc naprzeciw zapytaniom od naszych klientów postanowiliśmy sprawdzić jak wygląda ten temat bezpośrednio u źródła tzn. w Ministerstwie Rozwoju, Pracy i Technologii.

Z odpowiedzi którą otrzymaliśmy 19 stycznia 2021 z  Ministerstwa, wynika brak jednoznacznego terminu i nawet pewności wprowadzenia tejże ustawy. Ze względu na charakter bardziej finansowy niż technologiczny projekt jest aktualnie prowadzony przez Ministerstwo Finansów.

Zgodnie z informacjami podanymi przez Wydział Rady Innowacyjności, Departament Innowacji i Polityki Przemysłowej, „projekt oczekuje na decyzję odnoście rozpoczęcia procedury legislacyjnej. W związku z powyższym za wcześnie jest mówić o możliwym terminie jego wejścia w życie.”