tel. 62 73 72 528     62 73 53 656
tel. 62 73 72 528     62 73 53 656

Projekty UE

PROJEKTY W REALIZACJI

PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO USŁUGOWE „ZAP ROBOTYKA” SP. Z O.O. realizuje projekt pt. „Opracowanie metody bazującej na zastosowaniu głębokich sieci neuronowych do inspekcji wizyjnej połączeń spawanych w toku prac B+R” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020

Opis projektu:

Celem głównym projektu jest podniesienie konkurencyjności oraz innowacyjności przedsiębiorstwa Wnioskodawcy poprzez zwiększenie aktywności badawczo-rozwojowej dzięki opracowaniu innowacyjnej metody inspekcji wizyjnej połączeń spawanych z wykorzystaniem głębokich sieci neuronowych oraz machine learning (w tym reinforcement learing), a także doposażeniu Działu B+R Spółki w specjalistyczną aparaturę badawczą umożliwiającą badania nad jakością i dokładnością spawów i stworzenie laboratorium badań jakości spawów.

Realizacja zadań doprowadzi do zwiększenia skali działalności Wnioskodawcy przy zachowaniu wysokiej rentowności firmy. Projekt dotyczy zarówno badań przemysłowych jak i eksperymentalnych prac rozwojowych w przedsiębiorstwach- zaplanowano bowiem opracowywanie nowej metodologii i procesu badań oraz jej testowanie i walidację. Dzięki wdrożonej infrastrukturze Spółka realizować będzie mogła w okresie trwałości także eksperymentalne prace rozwojowe w przedsiębiorstwie przedstawione w przedłożonym planie B+R. Zrealizowane dzięki przedmiotowemu projektowi badania, z wykorzystaniem innowacyjnej metody i prowadzone na wdrożonej infrastrukturze, bezpośrednio przyczynią się do opracowania innowacji procesowej- dzięki pracom Działu B+R w zakresie badań nad jakością spawów możliwe będzie jakościowe ulepszenie procesów produkcyjnych w przedsiębiorstwie Wnioskodawcy, co wpłynie to na eliminację błędów i niedokładności w tych procesach. Dodatkowo Dział B+R pełnił będzie funkcję centrum badawczo-rozwojowego, które będzie mogło realizować usługi badawcze z zakresu analizy jakości spawania na zasadach komercyjnych (dla klientów Wnioskodawcy) z wykorzystaniem metody, której nie oferuje żaden tego typu podmiot na świecie- realizacja projektu przyczyni się zatem do wdrożenia innowacji usługowej.

Wartość całkowita projektu:

527 707,60 PLN

Wkład Funduszy Europejskich:

299 724,00 PLN

PROJEKTY ZREALIZOWANE

„Opracowanie i przygotowanie do wdrożenia zestawu innowacyjnych, zewnętrznych osi robotów przemysłowych wspomagających obsługę obiektów średnio-gabarytowych”

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020,

Wartość całkowita projektu: 2 041 822,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 1 225 093,20 PLN

„Rozwój działu badawczego szansą na wzrost konkurencyjności Przedsiębiorstwa ZAP-Robotyka”

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013

Wartość całkowita projektu: 859 065,59 złotych
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 569 916,68 złotych

Beneficjent – ZAP-Robotyka Sp. z o.o.