tel. 62 73 72 528     62 73 53 656
tel. 62 73 72 528     62 73 53 656

Laboratorium

Laboratorium badań systemów zrobotyzowanych w technologiach spawalniczych metodą MIG/MAG oraz TIG

Laboratorium wykonuje usługi badawczo-rozwojowe w zakresie:

1. Badanie i dobór parametrów spawania dla różnych materiałów.

2. Badanie wielkości odkształceń spawanych elementów.

3. Badanie wpływu na proces technologiczny oraz dobór składu gazów ochronnych.

4. Badanie wpływu położenia spoiny na proces spawania.

5. Sprawdzenie zachowania i zmian tolerancji wymiarowych po obróbce spawania.

6. Testowanie i optymalizacja przebiegu procesu technologicznego dla poprawy jakości złączy spawanych.

Dofinansowanie w ramach wielkopolskiego regionalnego programu
operacyjnego na lata 2007 – 2013

Projekt Nr WND-RPWP.01.04.02-30-052/14

pt.: „Rozwój działu badawczego szansą na wzrost konkurencyjności
przedsiębiorstwa ZAP-Robotyka”