tel. 62 73 72 528     62 73 53 656
tel. 62 73 72 528     62 73 53 656

Historia

Spółka wywodzi się z Zakładów Automatyki Przemysłowej w Ostrowie Wielkopolskim, które ukształtowały się na bazie dwóch zakładów tj. Państwowych Zakładów Mechanicznych oraz Fabryki Przyrządów i Urządzeń Narzędziowych istniejących od roku 1945.
W latach siedemdziesiątych i osiemdziesiątych Zakłady Automatyki Przemysłowej były wiodącym przedsiębiorstwem w branży automatyzacji energetyki i obiektów przemysłowych w Polsce.

Działalność w zakresie robotyki w ZAP S.A. rozpoczęto w roku 1987 jako Zakład Robotów Przemysłowych będący w strukturze ZAP S.A.
W roku 2000 nastąpiło przekształcenie Zakładu Robotów Przemysłowych w Spółkę ZAP-Robotyka Sp. z o.o.

Oferta Spółki została ukierunkowana na robotyzację i automatyzację wybranych procesów wytwarzania: spawanie, napawanie, transport międzystanowiskowy, produkcja przedmiotów ze szkła. Do roku 2010 w Spółce produkowano roboty przemysłowe złożone IRp-6 i IRp-60.

Przez ponad 30 lat działalności w robotyce wdrożono około 300 stanowisk zrobotyzowanych i zautomatyzowanych oraz stanowisk technologicznych w różnych gałęziach przemysłu.