tel. 62 73 72 528     62 73 53 656
tel. 62 73 72 528     62 73 53 656

Certyfikaty

Naszym celem jest dostarczanie wyrobów i usług o takiej jakości, aby zasługiwały na uznanie odbiorców. Jakość oznacza dla nas zadowolenie klienta,
a jego oczekiwania są celem, który należy osiągnąć.

Zaangażowanie w jakość zaczyna się od zarządu, który nadzoruje system zarządzania jakością, dokonując okresowych przeglądów zarządzania oraz wyznaczając cele ciągłego doskonalenia.

Wszelkie działania winny być ukierunkowane na zapobieganie niezgodnościom a przez to na obniżenie kosztów, poprzez zespołowe rozwiązywanie problemów na podstawie ciągłej analizy danych.

Odpowiedzialni za jakość są wszyscy pracownicy stosownie do wykonywanej pracy. Za określenie polityki jakości odpowiedzialny jest zarząd ZAP-ROBOTYKA. Polityka jakości jest zakomunikowana w spółce, oraz klientom i innym zainteresowanym stronom. W tym celu jest wywieszona w siedzibie spółki i umieszczona w księdze jakości. Polityka jakości jest okresowo przeglądana w ramach przeglądów zarządzania, aby zapewnić jej ciągłą odpowiedzialność i przydatność.

Prezes Zarządu
Sebastian Szczot